İnanç Uysal

İnanç Uysal


Atatürk ve Türk halkı o planı zaten yırtıp attı!

Atatürk ve Türk halkı o planı zaten yırtıp attı!

"Skeys - Picot Anlaşması", bir İngiliz ve bir Fransız bürokratın  isimleriyle anılan  bir anlaşma ya da plan.

Son olarak MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tarafından grup konuşmasında bahsedildi bu anlaşmadan. Bahçeli anlaşmanın paramparça edilmesi gerektiğini söylemeden önce, her konuda fikir beyan eden ve sürekli ekranlarda görünen “Cahil ekran yüzlerinden bıktık” ifadesini de kullandı ki bu konuda kendisine katılmadan edemeyeceğim.

Neyse dönelim Mr Skeys ve Mösyo Picot’a, bu iki genç bürokrat İngiltere ve Fransa adına Osmanlı sonrası Ortadoğu planlamasını yapmak üzere görevlendirilmişlerdi. Bu iş öyle şurası senin olsun, burası benim olsun şeklinde basit bir şekilde de cereyan etmedi. Planlaması bile epey zor olan bir şeyin uygulamasında doğal olarak başka sorunlarda çıktı. İngiltere o uygulamalar esnasında Fransızlara çeşitli oyunlar oynamaktan geri kalmadı. 1. Dünya savaşında yenilen Almanya’nın burada tertiplenen oyundan çıkarılabilmesi için çeşitli yollar uygulandı.

Mesela Suriye’yi kağıt üzerinde Fransızlara bırakan  İngilizler daha sonra bölgedeki dürzilere para vererek onları Fransızlara karşı hareke geçirdiler.

Mesela yine bu anlaşmayla özerk bölge konumunda olması planlanan İskenderun limanı dünya savaşı sırasında Çanakkale ile birlikte Anadolu’yu işgal için kullanılacak bölgeydi ama o konuda da anlaşamamışlardı.

Skeys, Picot planının işe yaradığı yer bir süreliğine sadece Ortadoğu olmuştu. O bir süre de ABD’nin 2. Dünya savaşının ardından bölgeyi devralmasına kadar geçen zamandı.  Ondan sonra bambaşka bir Ortadoğu oluştu, üzerine en azından 2 tane körfez savaşı ve bir Arap baharı yaşandı.

Katar gibi Kuveyt gibi, Osmanlı kasabalarından devletler kuran sonra da gayet medeni! Şekilde çıkan emperyalistler bu devletlerdeki haklarından vaz geçtiler mi ya da nasıl vaz geçtiler bilinmez! Ama bu olayların 1960’ları bulduğu ve o Skyes – Picot planında yer almadıkları çok net şekilde bilinir.

Dahası bu iki isimli anlaşmanın 3. Bir ismi olduğu da pek bilinmez: Sergey Sozanov, Rus Dış işleri Bakanı. Yani Fransa- İngiltere ve Rusya. Zaten anlaşmanın tam olarak uygulanamamasının sebebi de Rusya’da yaşanan Bolşevik devrimi olarak gösterilir ve bu gizli anlaşmayı da dünya da Sovyet Rusya ifşa eder.

Hikaye uzun anlaşılacağı üzere Osmanlı’nın yıkılışı esnasında kimsenin diğerine bırakmak istemediği petrol kaynaklarının paylaşımından bahsediyoruz neticede. Dahası onlarca kez revize edilmiş planlardan. Ama biz o zamanlara geri dönüp Sayın Bahçelinin parçalamak istediği anlaşmaya bir bakalım. 

Rusya'ya, Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı,

Fransa'ya, Doğu Akdeniz bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Musul ile Suriye kıyıları,

Britanya'ya Hayfa ve Akka limanları, Bağdat ile Basra ve Güney Mezopotamya verilecektir.

Fransa ile Britanya'nın elde ettiği topraklarda Arap devletleri konfederasyonu veya Fransız ve İngiliz denetiminde tek bir Arap devleti kurulacak,

İskenderun serbest liman olacak,

Filistin'de, kutsal yerleşim yeri olması nedeniyle bir uluslararası yönetim kurulacaktır.

İşte 6 maddelik anlaşma böyle bir şey, dikkat ederseniz anlaşmanın 1.-2. Ve 5. Maddeleri de Anadolu coğrafyası ile ilgili. Sayın Bahçelinin parçalamaktan bahsettiği anlaşmanın Anadolu coğrafyası ile ilgili olan bölümünü Türk Milleti Atatürk önderliğinde verdiği Kurtuluş savaşı ile zaten parçalayıp atmış yani.

Bunu yaparken de sadece Skeys ve Picot’un memleketlerine karşı değil bugün stratejik ortak olarak çok önemli bir müttefikimiz olan Ruslara karşı da yapmış bunu. O dönemde bu anlaşma resmi olarak ilan edilmemiş olsa da 1. Dünya savaşından sonraki işgal haritalarına ve Kurtuluş savaşın nerede kimlerle mücadele ettiğimize bakılırsa bu gerçek net bir şekilde ortadadır. 

Diğer maddeler ise onlarca kez yaşanan revizelerin ardından şekil değiştirerek bugün en önemli konularımız olan Ortadoğu Arap coğrafyasında bir şekilde yürürlükte kalmış. Neticede biz bizimle ilgili olan bölümünü parçalayıp atmışız, şimdi sıra kendileriyle ilgili bölümleri parçalayıp atması gereken Ümmet kardeşlerimizde bu açıdan Sayın Bahçeli son derece haklı.

telif

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar