Manifesto

MANİFESTO
Muhalif… İsmimiz bu… Peki ama kime, neye muhalif?
Sıralayalım…
Haksızlığa muhalif
Adaletsizliğe muhalif
Yolsuzluğa muhalif
Torpile muhalif
Liyakatsizliğe muhalif
Adam kayırmacılığa muhalif
Önyargıya muhalif
Yoksulluğa muhalif
Şiddete muhalif
Eşitsizliğe muhalif
Irkçılığa muhalif
Şatafata muhalif
Tacize muhalif
Çevre istismarına muhalif
Hayvan katliamına muhalif

Kuşkusuz, bu cümlelere yenilerini ekleyebiliriz. Elbette ki iktidarın ya da muhalefetin ülkenin ve halkın yararına icraatlarını, faaliyetlerini destekleyecek, yanlarında olacağız. Milli değerlerimiz kırmızı çizgimiz. Ama eksik ya da yanlış gördüklerimizi de iktidar-muhalefet fark etmez eleştirmekten geri durmayacağız.
Medyanın, “İktidar yandaşı” ya da “Muhalefet yanlısı” olarak karşıt cephelere ayrıldığı günümüzde yayıncılığa, haberciliğe yeni bir soluk, yeni bir heyecan getirmeyi hedefliyoruz. Yayıncılığı sadece haber verme olarak değil topluma yol gösterici bir mecra olarak da görmekteyiz.
Amacımız çatısı altında nitelikli habercilik yaparken, hepsi birbirinden değerli yazarlarımızın da katkısıyla adeta bir fikir kulübü gibi toplumun ufkunu açıcı yayıncılık da yapmak.
İstiyoruz ki farklılıkları zenginlik olarak gören, bu ülkenin yurttaşı olmaktan gurur duyan, müreffeh bir Türkiye’de kavgasız, gürültüsüz, barış içinde birlikte yaşayalım. Dünden ders alalım ama hep geleceğe bakalım. Hep birlikte eksiksiz ama nitelikli yayıncılığın farkını herkese gösterelim.
Ve hep birlikte haykıralım…

Muhalifiz çünkü özgürüz
Muhalifiz çünkü hakikatiz
Muhalifiz çünkü adiliz
Muhalifiz çünkü demokratız
Muhalifiz çünkü Cumhuriyetçiyiz
Muhalifiz çünkü vatanseveriz
Muhalifiz çünkü eşitlikçiyiz
Muhalifiz çünkü önyargısızız
Muhalifiz çünkü halktan tarafız
Muhalifiz çünkü tam bağımsızız