Uçan Süpürge Vakfı'nın yürütücüsü olduğu Sanatla Projesi açılış toplantısı gerçekleşti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Uçan Süpürge Vakfı'nın yürütücüsü olduğu Sanatla Projesi açılış toplantısı gerçekleşti
Abone ol
Uçan Süpürge Vakfı'nın ana yürütücüsü olduğu "Türkiye'de Sanat ve Kültür Yoluyla Değişime İlham Vermek: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Dışlanmış Kadınlar için Gençlik Savunuculuğu (Sanatla) Projesi"nin açılış toplantısı 27-28 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti.

 
Uçan Süpürge Vakfı’nın ana yürütücüsü olduğu Türkiye’de Sanat ve Kültür Yoluyla Değişime İlham Vermek: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Dışlanmış Kadınlar için Gençlik Savunuculuğu (Sanatla) Projesi 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile başlamış bulunmakta. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından IPA III Programı kapsamında desteklenen Sanatla Projesi, temelde katılımcı demokrasiyi güçlendirmek ve hak temelli sivil toplum örgütlerini destekleyerek Türkiye’de insan hakları ve temel hakların ilerlemesine katkıda bulunmakla birlikte gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini ve yerel topluluklardaki dezavantajlı genç kadınların kapsayıcılığını artırmak için kültür sanata dayalı etkileşimi, katılımı ve savunuculuğu kolaylaştırmayı hedefler. Proje konsorsiyumu Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV), Mordem Sanat ve Ekolojik Yaşam Derneği (MORDEM), Genç Gönüllüler Derneği (GGD) ve KEAN (Cell of Alternative Youth Activities) örgütlerinden oluşur. Bu proje ile 3 yıl boyunca sivil toplum örgütlerine ve gençlere yönelik olarak kapasite güçlendirme ve kültür sanat yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığı arttırma faaliyetleri gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Projenin ilk hedef grubu Ankara, Edirne, Diyarbakır, Hakkari, Van, İzmir, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Aksaray olmak üzere 11 ilde kadın ve kız çocuklarının haklarının geliştirilmesi için çalışan 50 hak temelli sivil toplum kuruluşudur. İkinci hedef grup ise 11 şehirde yaşayan 15-24 yaş arasında etnik köken, mültecilik statüsü, dinsel aidiyet, anadil ve toplumsal cinsiyet kimliği ve yönelimi açısından çeşitli toplulukları temsil eden gençlerdir.
Sanatla Projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk etkinlik olan Açılış Toplantısı 27-28 Mart tarihlerinde tüm proje ortaklarının (TOBAV, MORDEM, GGD ve KEAN) katılımıyla birlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Sanatla Projesi Operasyonel Sorumlusu Amra Levnjak ve Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu katılımıyla Ankara’da Demora Otel’de gerçekleştirildi. AB Türkiye Delegasyonu’ndan sayın Levnjak yaptığı açılış konuşmasında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun, Uçan Süpürge Vakfı ile olan partnerliğinin hak temelli çalışan ve kültür sanat faaliyetleri gerçekleştiren bir örgüt olması sebebiyle olduğu vurgusunu yaparken; Türkiye’deki gençlerle birlikte yürütülecek olan projeye olan heyecanını “gençlik geleceğimiz olmakla birlikte bugünün de sesi” sözleriyle paylaştı.
İki gün süren toplantıda başta tüm proje ortakları Proje faaliyetlerinin üzerinden geçti, proje danışma kurulu oluşturuldu, proje yürütülürken dikkat edilecek etik ilkeler belirlendi ve buna takiben taahhüt protokolü imzalandı. Toplantının ikinci günü ise Ankara’daki sivil toplum örgütleri (GoFor, Gençlik Servisleri Merkezi (GSM), Başkent Gençlik Meclisi) ve üniversitelerden (ODTÜ, Bilkent Üniversitesi) katılan genç hak savunucularının da katıldığı toplantıda Türkiye’de gençlerin öncelikli gündemleri, gündeme getirilen bu konuların toplumsal cinsiyetle ilişkili boyutu, kadın ve LGBTİ+’ların deneyim farklılıkları ve Sanatla Projesi kapsamından gençler için yürütülecek kültür sanat faaliyetleri kapsamında dikkat edilmesi gerekilen noktalardaki önerilerine dair deneyim paylaşımında bulunuldu. Gençlik hak savunucularının yaptıkları deneyim aktarımlarının gösterdiği üzere ekonomik sorunlar gençlerin ana gündemleri olmakla birlikte bu sorun sosyalleşme- kültür sanat faaliyetlerine katılım- aile ilişkileri gibi birçok başlığı olumsuz yönde etkilemektedir. Yine gençlerin sivil toplumda örgütlenme oranın düşüklüğü; Türkiye’deki üniversite kampüslerinde öğrenci topluluklarına okul yönetimi tarafından yeterli alan açılmaması (izin verilmemesi) ve kampüs alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmaması, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda kampüslerde dahi bilgiye erişimin çok kısıtlı olması gibi başlıklar temel sorunlar arasında gösterilmiştir.
 


Yorum Yazın