DP Sözcüsü Altıntaş: “KKTC’de demografik kontrol kaybedilmiştir”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
DP Sözcüsü Altıntaş: “KKTC’de demografik kontrol kaybedilmiştir”
Abone ol
Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada Kültür ve Turizm Bakanlıklarının ayrılması gerektiğini belirterek, “Kültürün turizmle eşitlenmiş olması ve değerlerin korunmamış olması, bir milletin medeniyetini geliştirmesinin önündeki en büyük engellerdendir.” ifadelerini kullandı.

Muhalif- Ankara

Demokrat Parti (DP) Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alarak, iktidarın kültür ve turizm politikalarını eleştirdi. Altıntaş, sığınmacı sorunu yüzünden milli kültürün tehdit altına olduğunu, ayrıca sığınmacıların yoğun olduğu bölgelerde turizmin zarar gördüğünü belirtti. "Demografik mobilizasyon" veyahut da "nüfus hareketleri" diye tabir edilen uygulamanın, millî kültür politikalarını  derinden etkilediğini belirten Altıntaş, “Kuzey Kıbrıs'ta resmî olmayan rakamlara göre 50 bin Rus, 15 bin İranlı, 140 bin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşamaktadır. Bu rakamlar KKTC'nin de Türkiye gibi demografik politikaların kontrolünü kaybettiğini bu vesileyle Bakanlığımızın özellikle kültür politikası açısından dikkatli ve sorunlu davranması gerektiğini hatırlatmak isterim” dedi.

İzmir Milletvekili Altıntaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kültür ve Turizm Bakanlığının birleştirilmiş olması, şahsi kanaatime göre fevkalade yanlış bir olaydır. İkisinin birbirinden ayrılması şiddetli bir ihtiyaçtır. Kültür, bir milleti var eden, yüz yılların, bin yılların içerisinden süzülüp gelen her çeşit yaşam geleneğinin, "Ben kimim, kimlerdenim, nasıl yerim, ne içerim, düğümü derneğimi nasıl yaparım, cenaze evine nasıl giderim, arkadaşlarımın veya dostlarımın kederini, tasasını nasıl paylaşırım?" gibi sorulara bile vereceğim cevabın temeli kültürde yatmaktadır. Bunun turizmle eşitlenmiş olması ve değerlerin korunmamış olması bir milletin medeniyetini geliştirmesinin önündeki en büyük engellerdendir. Cumhuriyet hayatımızda Ziya Gökalp ve sonra Atatürk'le birlikte meydana gelen gelişmelerin içerisinde "kültür" kelimesi "uygarlık" ve "medeniyet"le eşitlenmiştir. Dolayısıyla, bir milletin medeni ve müreffeh yaşayabilmesi için kültürel değerlerini koruması ve bunları mutlak surette geliştirmesi zaruridir. O bakımdan, bu teklifimin gündemde tutulması gerekir diye düşünüyorum.

 Değerli arkadaşlar, "demografik mobilizasyon" veyahut da "nüfus hareketleri" diye tabir edilen uygulama, millî kültür politikalarımızı da derinden etkilemektedir. Gerek iç gerekse dış göçün kaçınılmaz olarak hayatımızın her yanını ve kültür hayatımızı etkilediği de bir gerçektir. Yaşadığımız coğrafyadaki iç ve dış dinamikler ülke politikalarımızı da kaçınılmaz olarak etkilemektedir. Ekonomik etkiler kısa zamanda kendisini gösterir, ancak kültürel hayatın üzerinde meydana gelen etkiler yavaş ve derinden, ancak kalıcı ve bazı yönleriyle de tahripkâr olabilir.

“KKTC’de demografik kontrol kaybedilmiştir”

Bugün Kıbrıs Cumhuriyeti'mizin ilanının 40'ıncı yılı. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kutluyorum ve inşallah en kısa sürede, gelecek yıllar içerisinde dünyaca tanınan bağımsız bir Türk devleti olarak varlığının kabul ettirilebilmesi için gerekli gayretlerin yapılması ve bunun da hiç gecikmeden sürdürülmesi gerektiğine de şiddetle inanıyorum.

Değerli arkadaşlar, nüfus hareketleri ülke içerisinde olduğu gibi Kıbrıs'ta da çok etkili vaziyette gözlenmektedir. 2013-2023 yılları arasında Güney Kıbrıs'ın nüfusu yüzde 9,9 artarken, Kuzey Kıbrıs'taki nüfus yüzde 33,7 artmıştır. Nüfus hareketleri ve göç siyasetiyle alakalı ciddi bir politikanız yoksa bu konuda herhangi bir planlama da yapamazsınız ve burada meydana gelen işler sonuçta bir kargaşayla, bir düzensizlikle karşınıza dikilir. Bazı yerlerde sokağa çıkmanız zorlaşır, hayatınızın kalitesi düşer. Kuzey Kıbrıs'ta resmî olmayan rakamlara göre 50 bin Rus, 15 bin İranlı, 140 bin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşamaktadır. Bu rakamlar KKTC'nin de Türkiye gibi demografik politikaların kontrolünü kaybettiğini bu vesileyle Bakanlığımızın özellikle kültür politikası açısından dikkatli ve sorunlu davranması gerektiğini hatırlatmak isterim.

“Düzensiz göçler milli kültürümüzü etkiliyor”

Türkiye'de düzensiz göç yoluyla ülkemizin her tarafına gelen ve ilerleyen zaman içerisinde özgürce diledikleri yerlere yerleşip oralarda hayat kurmaya çalışan sığınmacıların Türk turizmine de olumsuz etkileri vardır ve görülmektedir. Örneğin, 2023 yılında Gaziantep'te yapılan bir araştırmada Gaziantep'i ziyaret eden turistlerin yüzde 43'ünün sığınmacıların şehri güvensiz hâle getirdiğini düşündüğünü ortaya koymuştur. Bu vesileyle, bazı turistler, sığınmacıların yoğun olduğu bölgeleri ziyaret etmekten çekinmekte; bu da turizm gelirleri üzerinde düşüşe neden olmaktadır. Ayrıca, sığınmacıların farklı kültürel geleneklere sahip olması, yerli halk ve sığınmacılar arasında kültürel çatışmalara yol açmaktadır. Bütün bunlar, turizm ve kültür politikalarımızla birlikte dikkatlice takip edilmesi ve gereken önlemlerin alınması gerekmektedir.


Yorum Yazın